Kontakt

Adresa: Kop.Frut Diber, Rruga “Isuf Bej Karasani” pranë njësisë administrative Tomin, Peshkopi, Diber.

Cel: +355 69 34 40 444.

E-mail: kop.frut@gmail.com,

www.kopfrut.com